Maurice Richard Sechny - čo o ňom povedali druhí...

+5 kus hokejového fanúšika na vysokej odbornej úrovni (Pokerovany)

 

+5 tomu ver! ()

 

+5 dakujem Lumberjaxx či ako to bolo trefne postrehy xD (Sunkafit)

 MOJ PROFIL