Lampard42199 - čo o ňom povedali druhí...

+5 Trenčanovi sa nedá dať nič iné. Najlepšia u nás!;) (Duklistka)

 

+5 tu mas lempi (Erzebeth Bathory)

 MOJ PROFIL